Updates on Twitter!

- "The Woman Behind" - Pakho Chau & Miriam Yeung
- "Succession War" Week 2: averaged 20 points.
- "Deep in the Realm of Conscience" Week 7: Mon. to Fri. averaged 31 points; Sun. averaged 35.6 points.
- "Who Wants a Baby?" Opening Theme Video
- "Who Wants a Baby?" Theme Song
- "Succession War" Sub Song MV
- "Big White Duel" Completion Banquet
- Louis Koo Startles Jessica Hsuan with Violent Acting
- Parodying "Detective Investigation Files"! Michael Tao Becomes 'Cheung Siu Yung' Playing with 'Car Keys'
- "Succession War" Opening Video

follow me on Twitter

Check the side bar for upcoming series updates!


List updated on Monday, July 2, 2018.

Sunday, June 17, 2012

"No Good Either Way" Theme Song (Full Version)


"Thin Salary Clan" - Ruco Chan, Louis Yuen & Kiu Bo Bo

瘦薪族 《衝呀!瘦薪兵團》 主題曲 - 陳展鵬/阮兆祥/喬寶寶

作曲: 葉肇中
填詞: 宋沛言

日望夜望發達係條路
日做夜做發夢要住到最好
住落六十尺仲有二十年做
點樣供至好

定係傍住佢地條路白做在迷路
日日凈係咬著個包要胃壞狂做
我是 憤怒
曾經也受氣的人 爭兩日爆煲

仲話繼續瘦薪
錯 錯 錯 錯
人人迷失了自我 沒退路

面對它 能忍氣為個家
重複去受氣的人 總鍛煉到
毅力在流露
是你嗎 曾經也受氣嗎
無需要動氣 陰天烏雲只會是路過
輕鬆心情工作是樂趣吧

日望夜望發達就狂做
日做夜做對住客路要當寶
日日又受氣墮進現實殘酷
點樣work至好 

定係傍住佢哋條路白做在迷路
亂認扮勁插住個袋理論又唔做
我是 憤怒
曾經也受氣的人 心態是最高

但係佢又發癲
錯 錯 錯 錯
明明重複去犯錯 又照做

面對它 能忍氣為個家
重複去受氣的人 必會實幹
做事沒難度
是你嗎 曾經也受氣嗎
無須要動氣 今天的人只會是路過
高招的人必要用力放下

面對它 能忍氣係為個家
重複去受著氣的人 必會力拼
毅力在流露
別怪她 還請你別怪他
無須要動氣 身邊的人總會伴著我
多啲關懷心態就讓兩步

Personal Note: A lot of additional lyrics to memorize! :P

No comments:

Post a Comment