Updates on Twitter!

- TVB 50th Anniversary 'big big channel' Series Promotional Clip
- 《逆緣》 "Reversal of Fate" Costume Fitting
- The Making of "Legal Mavericks"
- Bet Hur" Opening Theme Video
- "Bet Hur" Theme Song
- "Legal Mavericks" Opening Theme Video
- "My Unfair Lady" Sub Song 2 (Vincent Wong & Natalie Tong Live Duet Version)
- 《特技人》 "Stunt Performer" Costume Fitting
- "Phoenix Rising" Week 2: Mon. to Fri. averaged 17.9 points; Sat. averaged 15.6 points; Sun. averaged 15.7 points.
- "Legal Mavericks" Promotional Clips 1-12, iQIYI Trailers, TVBUSA Trailer, Highlights & Character Introduction

follow me on Twitter

Check the side bar for upcoming series updates!


List updated on Monday, June 19, 2017.

Sunday, February 8, 2015

"My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song (Full Version)

video

"My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song MV
video

"Repay" - Nancy Sit, Edwin Siu & Evergreen Mak

報恩 《倩女喜相逢》 主題曲 - 薛家燕/蕭正楠/麥長青

作曲/編曲: 徐洛鏘
填詞: 楊熙
監製: 何哲圖/韋景雲

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公你有愛心
蕭:小子係書生 自以禮對人 能助你 亦算我有幸
麥:報答我 你可變成財神 最好 添多幾錠金

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 蕭:你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公抱我企穩
蕭:小子係書生 自以禮對人 扶弱困 亦算我責任
麥:報答我 你可變成財神 最好 通屋都有金 哈哈哈

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 麥:你你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:都知我搞到人人民憤
男:個個當你係神棍
合:神棍 神棍 人人不忿

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩 蕭:算吧啦
合:教我磊落做人 倩女失魂不過有心 麥:我剩係要金
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 蕭:你你有有有心 (麥:你你你有有有心)
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

Related post: "My 'Spiritual' Ex-Lover" Opening Theme Video

*Credits to 狂愛TVB

No comments:

Post a Comment