Updates on Twitter!

- "Deep in the Realm of Conscience" Sub Song 2 MV (Extended Version)
- "Deep in the Realm of Conscience" Opening Theme Video
- "Stealing Seconds" Week 3: averaged 23.2 points.
- "Daddy Cool" Week 6: averaged 27.3 points.
- "Deep in the Realm of Conscience" Sub Song 2 & MV Preview
- "Deep in the Realm of Conscience" Sub Song MV (Full Version)
- "Deep in the Realm of Conscience" Theme Song MV (Full Version)
- "Deep in the Realm of Conscience" Sub Song MV
- 《牛下女高音》 "Lower Ngau Tau Kok Soprano" Costume Fitting & Blessing Ceremony
- "Deep in the Realm of Conscience" Theme Song MV

follow me on Twitter

Check the side bar for upcoming series updates!


List updated on Thursday, May 24, 2018.

Sunday, February 8, 2015

"My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song (Full Version)


"My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song MV

"Repay" - Nancy Sit, Edwin Siu & Evergreen Mak

報恩 《倩女喜相逢》 主題曲 - 薛家燕/蕭正楠/麥長青

作曲/編曲: 徐洛鏘
填詞: 楊熙
監製: 何哲圖/韋景雲

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公你有愛心
蕭:小子係書生 自以禮對人 能助你 亦算我有幸
麥:報答我 你可變成財神 最好 添多幾錠金

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 蕭:你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公抱我企穩
蕭:小子係書生 自以禮對人 扶弱困 亦算我責任
麥:報答我 你可變成財神 最好 通屋都有金 哈哈哈

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 麥:你你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:都知我搞到人人民憤
男:個個當你係神棍
合:神棍 神棍 人人不忿

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩 蕭:算吧啦
合:教我磊落做人 倩女失魂不過有心 麥:我剩係要金
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 蕭:你你有有有心 (麥:你你你有有有心)
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

Related post: "My 'Spiritual' Ex-Lover" Opening Theme Video

*Credits to 狂愛TVB

No comments:

Post a Comment