Updates on Twitter!

- TVB 50th Anniversary 'big big channel' Series Promotional Clip
- 《逆緣》 "Reversal of Fate" Costume Fitting
- The Making of "Legal Mavericks"
- Bet Hur" Opening Theme Video
- "Bet Hur" Theme Song
- "Legal Mavericks" Opening Theme Video
- "My Unfair Lady" Sub Song 2 (Vincent Wong & Natalie Tong Live Duet Version)
- 《特技人》 "Stunt Performer" Costume Fitting
- "Phoenix Rising" Week 2: Mon. to Fri. averaged 17.9 points; Sat. averaged 15.6 points; Sun. averaged 15.7 points.
- "Legal Mavericks" Promotional Clips 1-12, iQIYI Trailers, TVBUSA Trailer, Highlights & Character Introduction

follow me on Twitter

Check the side bar for upcoming series updates!


List updated on Monday, June 19, 2017.

Friday, February 6, 2015

"My 'Spiritual' Ex-Lover" Opening Theme Video

video

video

"Repay" - Nancy Sit, Edwin Siu & Evergreen Mak

報恩 《倩女喜相逢》 主題曲 - 薛家燕/蕭正楠/麥長青

作曲/編曲: 徐洛鏘
填詞: 楊熙
監製: 何哲圖/韋景雲

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公你有愛心
蕭:小子係書生 自以禮對人 能助你 亦算我有幸
麥:報答我 你可變成財神 最好 添多幾錠金

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 麥:你你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:都知我搞到人人民憤
男:個個當你係神棍
合:神棍 神棍 人人不忿

Evergreen Mak & Angela Tong on "The Green Room"
video

video

Joyce Tang & Oscar Leung on "The Green Room"
video

video

Promotional Event 1 @ TVBE Clip (020515)
video

Promotional Event 2 @ "Scoop" Clip (020915)
video

Promotional Event 3 @ TVBE Clip (021815)
video

Promotional Event 3 @ "Scoop" Clip (021815)
video

Finale Dinner @ J2 Clip (030115)
video

Related post: "My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song (Full Version)

*Credits to tvb.com, 狂愛TVB, and TVBUSAofficial

No comments:

Post a Comment